Zajímavosti Kostel Mostek Štola Hellen Štola Rosa Slepenec Hutniště Zpět
 

Štola Rosa (Růženina)

Jejím hlavní cílem bylo podfárat všechny okolní doly a odvodnit je. Tohoto cíle nebylo nikdy dosaženo.

Dle zprávy Matěje Medka z roku 1681 se zde pracovalo již roku 1503. Jisté však je, že dle horní kroniky z roku 1688 byla její délka 104 m. V druhé horní knize z r. 1691 je údaj o prodloužení na 214. Z toho vychází průměrný měsíční postup o 3 m. V roce 1692 byly veškeré práce zastaveny. Štola je opět prodloužena r. 1877 a to o 154 m. Tím však opět vše končí.

Další pokus o těžbu byl podniknut na jaře roku 1911, kdy Alexandr Simonet nechal štolu vyčistit, odebrat vzorky a zaslat je do Kutné Hory. K těžbě však nedošlo. Ta byla zahájena až ve 2. světové válce, avšak bez jakéhokoli výtěžku rudy.

Po válce, po provedení rudného průzkumu, zde byla vybudována větrací a odvodňovací zařízení, která byla roku 1975 opět zavezena. Od r. 1980 zde na odvodnění a zpřístupnění pracuje Jihlavská organizace Cunicunulus.

Ruda zde nalezená obsahovala dle dochovaných zápisů z února 1682 při zkoušce v Kutné Hoře v 1 centu 1 lot stříbra.

Na podzim téhož roku byla ruda opět zkoušena a to s tímto výsledkem:

Ze zkoušky konané v Příbrami 24. 10. 1883 obsahovala ruda 38 7/8 lotu (0,136%) stříbra a při zkoušce 19. 3. 1883 v Freiburce byly kromě stříbra nalezeny i stopy zlata.

I tato štola byla v roce 1990 vyhlášena za státem chráněnou památku a je pro veřejnost nepřístupná.

Prameny:

Vyrubané prostory s rozpěrkou a stopami po želízkování Vyrubaná komora, na stropě lze vydět stopy po želízkování Hlavní kříž šachty. Vpravo chodba ven, vlevo chodba dobývací
Mapka štoly Mapka štoly včetně jejího terénního profilu od J. Hönigera z r. 1880

© Jaroslav Havlíček, Jan Špinar 2009

Erb obce Stříbrné Hory Stříbrné Hory Erb J. Havlíčka