Zajímavosti Kostel Mostek Štola Hellen Štola Rosa Slepenec Hutniště Zpět
 

Štola Hellen (Pekelná)

Přestože se v současnosti jedná o největší přístupné dílo, víme o vzniku a historii jen velmi málo.

Tato zmocněna jest na 72 m. Při otevírání dolu takto nalezeny krásné exempláře vápence kapalínového, který v rozmanitých tvarech se stropu visel. Dalším zmocňováním rampouchy ty byly zničeny. V štole té vtroušen jest kromě ostatních rud kyr niklový. Ruda z této štoly obsahuje v 1 centu 5 lotů stříbra.
K. Kutílek - Stříbrné doly v Českém Schützendorfě (1884)

Štola Pekelná nachází se severně od Dolního Dvora pod strmým úbočím na pravém břehu potoka macourovského. Zmocněna jest na 72 m, avšak propadliny, z nichž některé neznatelny již jsou, dosahují od ústí až k šachtě Krailově přes 570 m délky. Celkem protíná 5 rudných couků, mocnosti 5 - 8 metrů. Dle zkoušek příbramských obsahuje ruda ze štoly Pekelné 0,32% (9 1/2 lotu) stříbra.
F. Petr - Stříbrné doly v okolí Německého Brodu (1897)

2. světová válka - dolování v malém rozsahu. Od r. 1949 až do r. 1954 zde byl proveden důkladný průzkum za účelem zjištění druhů rud a množství zásob, které bylo vypočteno na cca 600 000 tun. Ne přelomu let 1957 - 60 zde byl manipulační sklad a ve štole zrály sýry. Následně byla budova využívána jako letní pionýrský tábor, než došlo k zákazu okr. hygienikem k odběru vody.
B. Dočekal - Kronikář obce

V současné době je budova využívána jako rekreační chata. Vlastní štola má 527 m, spodní patro je zatopeno a těžní šachta je přikryta betonovým pokopem. Její zajímavostí je krápníková výzdoba nově popsaného minerálu Schwertmannitu. V r. 1990 byla vyhlášena za státní chráněnou památku a pro veřejnost je nepřístupná.
Stříbrná Jihlava 1998 - Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině

Hlavní chodba Průzkumná chodba Pohled do větracího komínu
Takto ve štole zrály sýry (foto © Pribina Hesov) Takto ve štole zrály sýry (foto © Pribina Hesov) Zbytky polic na zrání sýrů
Mapka Rudná žíla  

© Jaroslav Havlíček, Jan Špinar 2009

Erb obce Stříbrné Hory Stříbrné Hory Erb J. Havlíčka