Současnost Zpět
 

Současnost

Obec je součástí kraje Vysočina a nachází se v okrese Havlíčkův Brod. V současné době ji obývá 247 obyvatel a je vydáno 91 popisných čísel. Tato čísla se zvýší, neboť zde byla zahájena výstavba nových rodinných domků. Do správy obce spadá též několik chat v okolí.

Samosprávu tvoří zastupitelstvo se 7 členy, z nichž šest je nezávislých a jeden za stranu KDU ČSL. Starostkou obce byla zvolena Judr. Marie Kolláriková. Budova obecního úřadu je umístěna v centru obce a úřední doba pro veřejnost je každou středu od 18 do 19 hodin. V případě potřeby lze obecní úřad kontaktovat telefonicky, faxem, nebo e-mailem. A to i v době mimo úřední hodiny, ovšem bez záruky přítomnosti některého ze zastupitelů.

V téže budově je umístněna i místní knihovna s otevírací dobou každé úterý od 17 do 18 hodin, ve které je pro místní obyvatele kromě možnosti zapůjčení knih, časopisů a hudebních nosičů také k dipozici přístup na internet zcela zdarma. Dále každou sobotu vede knihovnice Klub mladých čtenářů. Do jeho programu patří: přednášky o cestování, výroba z různých materiálů, ruční práce, literatura a spousta dalších činností.

V přízemí se nachází kuchyň mateřské školky. Samotná školka obývá sousední historickou budovu staré školy. Zde si hrají děti nejen ze Stříbrných Hor, ale i z nedalekého Keřkova a to od věku 3 let.

Téměř naproti přes silnici, byl vybudován kulturní dům, v němž jsou pořádány plesy, zábavy a i jiné akce, a který je též možno si za nevelký poplatek pronajmout například k soukromým oslavám.

K nákupu základních potravin, drogerie a v menší míře i doplňkového zboží je k dispozici prodejna Jednoty.

Dopravní obslužnost obce zahrnuje hlavní silnici č.19, autobus ve směru Havlíčkův Brod-Přibyslav a vlakový spoj na trati Havlíčkův Brod, Žďár nad/Sázavou, Brno. Je tedy možno se pohodlně dostat kterýmkoliv směrem do zaměstnání, či za zábavou.

Z dobrovolných spolků, které v obci vyvíjejí činnost, jsou nejaktivnější hasiči.

Pro věřící je v nedalekém kostele sv. Kateřiny konána pravidelná mše a pro zájemce je zde též mimo jiné i možnost křtin.

Přestože vede v blízkosti obce několik značených turistických tras, po kterých se lze dostat k historicky, kulturně nebo přírodně zajímavým místům, žádná neprotíná její střed. I zde je však možné zhlédnout několik zajímavostí. Jedná se především o hasičskou zbrojnici postavenou v letech 1920, na které je umístěna zvonička. Odtud stále hlas zvonu ohlašuje poledne, klekání nebo smutný umíráček. U hlavní silnice, při odbočce na silnici vedoucí do Utína ční ze země kamenný trojroscestník pravděpodobně z 18.století.

Z nejbližšího okolí Stříbrných Hor lze doporučit k navštívení zejména následující místa: kamenný klenutý mostek přes Borovský potok nedaleko soutoku z řekou Sázavou, jenž je datován přibližně do 13.-14. století a stál na cestě do Polné. Tato cesta byla jednou z odboček slavné stezky Haberské. Ze stříbronosného návrší nad tímto mostkem dominuje okolí kostelík sv. Kateřiny, jehož dnešní podoba pochází z přestavby v 17. století, ale první písemná zpráva je datována již rokem 1265. Byl vybudován z peněz věnovaných horníky žijícími v hornickém sídlišti nazývaném Monte Herlivini (Hory Herlivinovi) na tomto kopci. Při procházce těmito místy doposud narážíme na spousty pozůstatků, jenž dokladují těžbu stříbrné rudy. Nejnápadnější jsou jámy pocházející především z období nejstarší těžby. Pod celé návrší bylo raženo též několik štol, do dnešních dnů je však pro odborníky přístupná pouze jedna (štola Růženina). Ze šachet, jenž patří ke třetímu základnímu způsobu těžby,se dochoval pouze remízek pod hřbitovem.Ostatní již podlehly aplanaci.

Z těchto míst se nám naskýtá také romantický výhled na krajinu Vysočiny, z hradem Lipnice na obzoru. Při vystoupení na ostroch Pátkovy skály, v níž je malá jeskyňe, se lze zahledět údolím řeky Sázavy jímž v pravěku putovali ojedinělé skupiny lovců, a jejichž nástroje se ojediněle v okolí nacházejí.

© Jaroslav Havlíček, Jan Špinar 2009

Erb obce Stříbrné Hory Stříbrné Hory Erb J. Havlíčka