Historie Obec Těžba stříbra Zpět
 

Historie obce v datech

Archeologické nálezy dokladující pobyt pravěkých lovců v okolí obce:

Na současném katastrálním území Stříbrných Hor lze z historických údajů vysledovat následující vývoj osídlení od ranného středověku:

 1. Hornické sídliště, soustředěné na návrší okolo kostela sv. Kateřiny:
  • Původně - pravděpodobně Erlivinberk
  • 1256 - Mons Herliwini (Hora Herliwinova)/li>
  • 1327 - s. Catharine in Mermlnperk
  • 1350 - in Merlnberg
  • v následujících letech došlo patrně k vylidnění a poslední zbytky osídlení zřejmě zlikvidoval roku 1424 Jan Žižka z Trocnova při tažení na Přibyslav
 2. V prostoru dnešní obce Stříbrné Hory lze z listin dokladovat:
  1. Starší osídlení téměř na vrcholu kopce:
   • 1265 - villa Sagittarii (Střelcova ves)
   • 1351 - došlo k poněmčení na de Schüczendorf
   • 1463 - uváděno v kupní smlouvě tvrz, dvůr a ves Ssicendorffie
   • 1654 - Ssyczendorff na Horách
   • 1787 - Böhmisch Schützendorf
   • 1854 - Schützendorf Český
  2. Na svahu k Borovskému potoku v těsném sousedství vzniklo:
   • 1654 - městečko Hory Stržibrny
   • 1787 - Silberberg
   • 1854 - používán německý název Silberberg i český Stříbrné Hory
   • 1904 - v obecném užívání Stříbrné Horky nebo Stříbrné Hoyr

V letech 1946 - 1947 došlo ke sloučení obou obcí a vytvoření jednotného názvu Stříbrné Hory, který je používán dodnes.

© Jaroslav Havlíček, Jan Špinar 2009

Erb obce Stříbrné Hory Stříbrné Hory Erb J. Havlíčka