Zajímavosti Kostel Mostek Štola Hellen Štola Rosa Slepenec Hutniště Zpět
 

Kamenný most

Nedaleko soutoku Borovského potoka a řeky Sázavy se na jmenovaném potoce dochoval klenutý kamenný jednoobloukový most, jehož vznik lze datovat do 14. -15. století. Nacházel se na cestě do Polné, která byla důležitou odbočkou ze slavné Haberské stezky. Rozpětí mostu je 5,4 m, klenba oblouku je 0,4 m silná, výška oblouku nad prahy činí 1,7 m a celková šířka mostu je 4,5 m.

O kvalitě provedené práce středověkých stavebníků svědčí to, že ještě v roce 1981, kdy bylo stáří mostu již úctyhodných 400-500 let, jej přejel nesvědomitý řidič podniku Meliorace Tatrou 138 plně naloženou drenážnimi trubkami, a most nebyl nijak poškozen.

V současné době je památkově chráněn a a více či méně vhodným způsobem opravován dobrovolníky z řad občanů Stříbrných Hor.

Kamenný most Kamenný most Pohřební průvod na kamenném mostěPohřební průvod na kamenném mostě přes Borovský potok r. 1941

© Jaroslav Havlíček, Jan Špinar 2009

Erb obce Stříbrné Hory Stříbrné Hory Erb J. Havlíčka